Thema’s

Cultuurhistorie vormt voor overheden een steeds belangrijker onderdeel van het takenpakket. Marianne Poorthuis / ErfgoedLeeft  kan u hierbij van dienst zijn, bijvoorbeeld op het gebied van advisering, begeleiding en onderzoek.

Marianne Poorthuis/ ErfgoedLeeft kan een waardenstelling maken voor een gebouw, complex of gebied. Door in een vroeg stadium een cultuurhistorische verkenning te laten maken kan een betere bestuurlijke afweging worden gemaakt omtrent aspecten zoals bijvoorbeeld sloop en behoud.

Marianne Poorthuis heeft zitting in de Commissie Cultuurhistorie van de gemeente Rheden en adviseert bij projecten die betrekking hebben op het gebied van architectuur, archeologie, stedenbouw, landschap, cultuurhistorie, erfgoededucatie en publieksbereik.

Reacties zijn gesloten.