Ontwikkeling- en taalstimulering voor jonge kinderen

Training en begeleiding Actief Leren/ Kaleidoscoop

Workshops:

Werken met woorden! Taalstimulering door interactie en door de inrichting van de speelhoeken;

– Rijm is fijn! Poëzie met en voor kleuters;
Mijn groene speelplek! De voorbereide leeromgeving;

Classificeren-seriëren

Training en begeleiding Kunst en Cultuur/ Culturele vorming

Workshops:
Fotograferen met kinderen

– Kind en kunst! Kleuterkunst /Kinderkunst;
Ambacht en techniek.

– Leerlijnen beeldende vorming.

Actief leren in een museum.

 

Reacties zijn gesloten.