Erfgoed Leeft

ErfgoedLeeft is een ontwikkel- en adviesbureau op het gebied van cultuurhistorie en erfgoededucatie.

Uitdaging voor Marianne Poorthuis, eigenaar van ErfgoedLeeft, is om erfgoed breed onder de aandacht te brengen en cultuurhistorisch landschap leesbaar en toegankelijk te maken.

Dit doet zij door cultuurhistorisch onderzoek, oral history, het ontwikkelen van wandelroutes, het bouwen van netwerken, het verzorgen van publicaties, het organiseren van evenementen, het leiden van projecten en het ontwikkelen van lesmateriaal.

Zij werkt aan opdrachten voor onderwijs, overheden, bedrijven, stichtingen en particulieren. Ook is zij actief in de monumentenzorg met onderwerpen als waardenstelling, beheer en behoud, onderzoek, kennisdelen en publieksbereik.

 

Reacties zijn gesloten.